Wijkwerken Beijum

meer

Wijkwerken Beijum werkt vanuit drie locaties in de wijk Beijum. De locatie op de Claremaheerd (Kringloopwinkel, creatief en hout), het Heerdenhoes en het Trefpunt. Op deze locaties worden diverse laagdrempelige, arbeidsmatige activiteiten aangeboden.

AtHomeFirst stelde vier vragen aan Wijkwerken Beijum.

Hoe ziet het team binnen de voorziening eruit?

WerkPro biedt begeleiding aan de deelnemers. Ook bieden zij dagelijkse begeleiding en een trajectbegeleiding voor de voorlichting, intake, plaatsing en eventuele uitstroom van de deelnemers. Tenslotte is er een projectleider die het team aanstuurt en bij de wijkoverleggen aanwezig is. De medewerkers hebben ervaring in het begeleiden van diverse doelgroepen.

Wat maak jullie voorziening uniek?

Wijkwerken is inclusief: alle wijkbewoners zijn welkom en er is plaats voor deelnemers met diverse achtergronden. Wijkwerken is dichtbij de wijkbewoners: midden in de wijk. De deelnemers hebben vaak een beperkt netwerk, hebben behoefte aan structuur, daginvulling en werk. De werkzaamheden die worden geboden hebben een meerwaarde voor de wijk Beijum. Het resultaat is dat er minder ondersteuning op andere leefgebieden nodig is. Mooie effecten zijn dat deelnemers elkaar leren kennen, elkaar buiten wijkwerken om ook ondersteunen en tenslotte dat de wijk er beter van wordt.

Welke deelnemers zijn op jullie locatie goed op hun plaats?

Er wordt gewerkt met een gemixte doelgroep. Alle wijkbewoners zijn welkom.

Welke activiteiten zijn er voor deelnemers?

  • Helpen in de horeca, zoals bijvoorbeeld koken en serven bij Beijum Kookt. Koffie- en theeschenken in het Heerdenhoes of het Trefpunt behoort ook tot de taken.
  • Meewerken in het beheer in het Heerdenhoes en in het Trefpunt. Deelnemers kunnen laagdrempelig meewerken in bijvoorbeeld het voorbereiden van zalen (klaarzetten tafels en stoelen) en de schoonmaak.
  • Helpen in het zwerfvuilteam van de buurtconciërges. De buurtconciërges gaan vier dagen per week in de wijk aan de slag en starten in het Heerdenhoes.
  • Meewerken met het Tuinteam. Het tuinteam onderhoudt tuinen van wijkbewoners in Beijum. Ze gaan één keer per week samen aan de slag vanuit de Claremaheerd.
  • Helpen in de kringloopwinkel. Diverse soorten werkzaamheden, zoals sorteren van ingebrachte goederen, werken achter de kassa, inrichten van de winkel en etalage, schoonmaken en opruimen in de winkel, sorteren van boeken, sorteren van kleding, keuren van elektrisch ingebrachte apparaten of werken als chauffeur.
  • Meewerken op de houtafdeling. Op de Claremaheerd is een kleine houtbewerkingsafdeling. Op bestelling en vanuit eigen creativiteit worden producten gemaakt die in de winkel worden verkocht. Daarnaast wordt op maat gekeken naar wat een deelnemer wil en kan.

Wanneer een deelnemer goed is in social media kan hij of zij hierin een rol vervullen. Is de deelnemer goed in tuinieren of juist in Excel? Dan wordt er nagegaan wat hierin de mogelijkheden zijn.