Groningen

  • Hoofdaanbieder begeleiding 
  • Eenrumermaar 1
  • 9735 AD Groningen
  • 088-3210170
meer

Begeleiding van AtHomeFirst in Groningen

AtHomeFirst is in stadsdeel Groningen Oost (Beijum, Lewenborg en Ten Boer) de hoofdaanbieder voor Wmo Begeleiding (individueel en groep), kortdurend verblijf en sociale activering. Dat doen we niet alleen, maar samen met ruim zeventig partners, zodat u altijd begeleiding op maat krijgt.

Individuele begeleiding

De gemeente Groningen vindt het belangrijk dat iedereen in de samenleving naar vermogen mee kan doen – u dus ook! AtHomeFirst draagt daaraan bij door ondersteuning te bieden die de zelfredzaamheid, samenredzaamheid en het leggen van onderlinge verbindingen tussen mensen stimuleert. Dat doen we het liefst dichtbij huis, in uw eigen leefomgeving. Waaraan heeft u behoefte? Wat kunt u zelf? En welke mensen uit uw omgeving kunnen u daarbij helpen? Samen met onze partners verzorgt uw begeleider via AtHomeFirst dienstverlening op maat. Dat kan bijvoorbeeld het verkrijgen van structuur in het huishouden zijn, maar het kan ook zijn dat we u helpen bij het leren doen van de administratie of dat u ondersteund wordt in het vinden van een goede daginvulling. Dat laatste kan ook samen met een groep andere mensen zijn. 

Respijtzorg

Soms kan het goed zijn om juist even van huis weg te zijn. Zeker wanneer u zorgt voor een naaste met een ziekte, beperking of psychische problemen en u echt even tijd voor uzelf nodig heeft om op adem te komen. Degene voor wie u zorgt, kan dan gebruik maken van logeeropvang in een veilige omgeving. Hiervoor kan de gemeente Groningen een indicatie afgeven, waarna AtHomeFirst, in afstemming met u, de logeeropvang regelt.

Sociale activering

Komt u niet zoveel onder de mensen, maar wilt u wel graag weer aan de slag in een betaalde of onbetaalde baan? En is de stap eigenlijk nog te groot? Dan kan sociale activering voor u een goede oplossing zijn. Zo kunt u rustig wennen aan het werkritme en alles wat daarbij komt kijken. Uw contactpersoon van AtHomeFirst kan u de weg wijzen naar de sociale activering die bij u past. 

Begeleiding via de gemeente

Wilt u graag gebruik maken van de begeleiding via AtHomeFirst? Het WIJ-team in uw wijk is dan uw eerste aanspreekpunt. Een onafhankelijk consulent van het WIJ-team komt voor een gesprek bij u thuis op bezoek om te bespreken welke begeleiding u nodig heeft. Krijgt u een indicatie voor begeleiding? Dan wordt u aangemeld bij AtHomeFirst en neemt wij snel contact met u op voor een kennismaking. 

 

Contactformulier Groningen Eenrumermaar

Contactformulier Groningen Eenrumermaar
Contact
T. 088 3210155

Vul onderstaand formulier in