Wat kost huishoudelijke hulp en ondersteuning

AtHomeFirst

Wanneer u huishoudelijke hulp en ondersteuning krijgt van AtHomeFirst, wordt deze hulp grotendeels door uw gemeente betaald. Dat gebeurt via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). In veel gevallen betaalt u ook een eigen bijdrage via het CAK. Hoe hoog deze is, is per gemeente verschillend en hangt af van verschillende factoren. In Groningen en Ten Boer betaalt u uw eigen bijdrage in bepaalde gevallen niet via het CAK, maar via een automatische incasso aan AtHomeFirst. 

Bereken uw eigen bijdrage

U kunt op de website van het CAK gebruik maken van een handige rekenhulp. Om deze in te kunnen vullen, is het handig om een jaaropgave of belastingaangifte bij de hand te houden, omdat u gegevens moet invullen die daarin staan. Na het aanvullen van de rekenhulp ziet u hoe hoog uw eigen bijdrage voor uw huishoudelijke hulp en ondersteuning van AtHomeFirst ongeveer zal zijn. Omdat dit per gemeente verschillend is, geeft de rekenhulp u slechts een beeld van de eigen bijdragen en kunt u er geen rechten aan ontlenen. 
 

Zorgverzekering

De eigen bijdrage die u betaalt, wordt niet vergoed via uw basiszorgverzekering. Er zijn echter zorgverzekeraars die een deel van de eigen bijdrage die u betaalt, via een aanvullende verzekering vergoeden. Het gaat dan wel vaak om de meest uitgebreide aanvullende verzekering. Krijgt u binnenkort huishoudelijke hulp en ondersteuning van AtHomeFirst en wilt u weten of uw aanvullende zorgverzekering een vergoeding biedt voor de eigen bijdrage? Neem dan contact op met uw verzekeraar.

Eigen bijdrage in Groningen en Ten Boer

Krijgt u van AtHomeFirst huishoudelijke hulp via de HHT-regeling en woont u in Groningen of Ten Boer? Dan verloopt de betaling van uw eigen bijdrage niet via het CAK, maar via een automatische incasso bij AtHomeFirst. Lichte ondersteuning wordt wel via het CAK betaald. Voor de HHT-regeling geldt dat u recht heeft op maximaal 2,5 uur huishoudelijke hulp. Minder is ook mogelijk; samen met u spreken we het aantal uren af. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Een indicatie van de kosten:

  • HHT eigen bijdrage laag: € 1,20 per uur
  • HHT eigen bijdrage midden: € 3,60 per uur
  • HHT eigen bijdrage hoog: € 7,80 per uur

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over onze (huishoudelijke) ondersteuning. We nemen alle tijd om uw vragen te beantwoorden.