De Wiershoeck

Begin juli waren wij op bezoek bij De Wiershoeck; een prachtige algemene voorziening in Beijum (Groningen).

Omdat het zo’n prachtige plek is hebben we in de buitenlucht de inzet van de Creatieve Werkplaats geëvalueerd. Mooi om te zien dat door het vergroten van het aanbod in activiteiten, meer deelnemers gebruik kunnen maken van deze algemene voorziening. AtHomeFirst heeft dan ook toegezegd deze activiteit voor het komend half jaar nogmaals te ondersteunen. Een goed voorbeeld hoe wij, in samenwerking met lokale partijen de transformatie in het sociaal domein invulling geven.