Corona aandachtspunten, update oktober 2020

Het coronavirus heeft in het afgelopen jaar veel effect gehad op het leven van ons allen. Nu het aantal besmettingen fors toeneemt vraagt het dat we samen (met onze cliënten en medewerkers) weer extra alert zijn en de adviezen van de overheid opvolgen. Wij blijven huishoudelijke ondersteuning bieden waarbij wij de gezondheid van onze cliënten en die van onze medewerkers erg belangrijk vinden. 

Daarom willen wij aan onze cliënten (en aan de mantelzorgers) vragen met het volgende rekening te houden zodat onze medewerkers veilig kunnen werken:

  • Wilt u ons informeren als u corona gerelateerde symptomen heeft zoals verkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
  • Wilt u ons informeren als u langere tijd in nabijheid bent geweest van iemand die positief is getest. Dit wordt vaak gemeld door de GGD of door de persoon in kwestie.

In deze gevallen kan het zijn dat wij tijdelijk de hulp moeten stopzetten tot uw klachten voorbij zijn en het weer veilig is om bij de cliënt thuis te werken. Uiteraard proberen wij, in overleg met onze cliënten en mantelzorgers, tot een goede oplossing te komen.

Daarnaast willen wij de volgende richtlijnen nogmaals onder de aandacht brengen:

  • Wij vragen u 1,5 meter afstand te houden. Als het mogelijk is kan u er ook voor kiezen om in een andere ruimte te verblijven als de medewerker aan het werk is.
  • Wilt u er zorg voor dragen dat er geen visite is als de hulp bij u werkt? 
  • Wilt u zich ook houden aan de hygiëne regels (hoest en nies in uw elleboog, was regelmatig uw handen) en met ons de richtlijnen van de overheid opvolgen? 
    Vermijd grote groepen, houd afstand en blijf thuis als u symptomen heeft. 
  • Wij vragen u ook een schone handdoek en (vloeibare) zeep klaar te leggen zodat de handen gewassen kunnen worden. 

Onze medewerkers mogen de hulp direct bij u stopzetten als u de richtlijnen niet opvolgt. Zij mogen dan vertrekken en informeren de vestiging. Mocht dit zich voordoen, dan zoeken wij contact met u op om afspraken te maken over het veilig voortzetten van de huishoudelijke hulp.

Onze medewerkers zijn geïnformeerd dat zij zich direct moeten laten testen als zij zelf gezondheidsklachten hebben die kunnen duiden op corona. Tot zij de uitslag hebben gaan zij niet aan het werk. Hierdoor zijn er soms even wat minder medewerkers beschikbaar dan normaal, waardoor het niet altijd lukt om direct vervanging voor u te regelen. Wij hopen dat u hier begrip voor heeft.

Bovenstaand bericht hebben wij onder de aandacht gebracht bij onze medewerkers, dit om cliënten op de hoogte te brengen en vragen te kunnen helpen beantwoorden.

Heeft u daarnaast nog vragen, dan mag u altijd bellen of mailen naar info@athomefirst.nl