Monique

Monique werkt sinds september bij AtHomefirst als Ambulant Begeleider. Daarvoor heeft ze gewerkt op een zorgboerderij als begeleider dagbesteding. Monique is een persoon met veel interesses en handelt vanuit intuïtie en puurheid. “Ik vind zoveel dingen leuk. Ik kon me niet voorstellen dat ik op mijn 16e al een keuze moest maken voor de rest van mijn leven.” Aldus Monique met verschillende opleidingen op zak. Op een kruispunt in haar leven koos ze voor het werken in de zorg. “Daar ligt een grote passie, zorg voor mensen is er altijd geweest.”

Werkgeluk voor Monique

De diversiteit in haar rol als Ambulant Begeleider bij AtHomeFirst brengt haar veel werkgeluk. Geen dag is hetzelfde. “Ik stap in een privé situatie bij een persoon of gezin binnen. De hulpvraag kan soms haaks staan op de andere.” Naast heftige situaties die voorbijkomen maakt ze ook leuke momenten mee. “Soms zitten cliënten te wachten op mij met koffie en koek. Of word ik ontvangen met een bloemetje omdat ik ze zo goed heb geholpen. Dat is leuk.” Monique is begeleider van ongeveer 12 cliënten. Het wisselt per week wie ze ziet, sommige maar eens per maand, andere wekelijks of tweewekelijks. “Je werkt toe naar een moment dat mensen het zelf kunnen, dan ga je de begeleiding afbouwen of zetten ze de begeleiding zelf stop.”

Een voorbeeld voor cliënten

“Iedereen heeft een eigen verhaal te vertellen. We weten dat er een probleem is, maar we kijken altijd of het probleem kan worden opgelost. Dit kan niet altijd gelijk, maar daar werk je dan samen in kleine stappen naartoe.” Op deze manier brengt Monique verandering teweeg. Ze geeft inzicht waardoor de client anders gaat nadenken. Soms door ervaringen te delen uit haar leven. “Niet tot in detail, ik blijf wel in mijn rol als professional.” Voegt ze toe. Voor cliënten is Monique een tijdelijke steun tot ze zelf weten hoe ze hulp hulvraag kunnen oplossen.  

Positieve doelstellingen

Het uitgangspunt van Monique is dat veel problemen kunnen worden opgelost. Met deze positieve insteek begeleid ze ook Yvonne. Yvonne kampt met een depressie en heeft veel moeite om haar dagbesteding structuur te geven. “Het is mijn taak om haar het positieve van alledag te laten zien.” De klik tussen cliënt en begeleider is voor Monique belangrijk in haar werk. “Qua leeftijd is Yvonne maar iets jonger dan ik, maar dat maakt dat de afstand minder groot is. Er wordt altijd gekeken of er een match is, want niets is zo belangrijk dan dat je je prettig en op je gemak voelt.”

Het gevoel geven dat iemand ertoe doet

Waar Monique haar voldoening uit haalt is mensen het gevoel geven dat ze ertoe doen. Zo heeft cliënt Yvonne zelf haar ervaringsverhaal opgeschreven. “Ik vroeg haar om haar ervaring te delen over de zorg die ze vanuit AtHomeFirst ontvangt. Ze zei: geef mij maar pen en papier dan schrijf ik wat op. ” En dat deed Yvonne met veel overgave. “Daar haal ik voldoening uit, dat ik verder kan helpen in zijn of haar leven.”