Hoofdaanbieder begeleiding

meer

Begeleiding vanuit een gebiedsgerichte aanpak

De verbindende factor

Sinds 2017 is AtHomeFirst actief als hoofdaanbieder begeleiding. We zijn gestart in de gemeente Emmen (Emmen Noord en Oost) en zijn inmiddels ook actief in de gemeente Groningen (Groningen Oost en Ten Boer) en in Sudwest Fryslân(Sneek Noord en Bolsward e.o.). Als hoofdaanbieder begeleiding gaan wij langdurige contracten aan met gemeenten met een duidelijke transformatie-opdracht. Wij hebben de overtuiging dat het mogelijk en noodzakelijk is om begeleiding anders te organiseren. We geloven in een gebiedsgerichte aanpak, samen met (in)formele partijen. AtHomeFirst is regisseur van de transformatie-opdracht en werkt hiervoor samen met bestaande aanbieders. Op deze wijze hebben we samen al mooie resultaten behaald!

 

Bij een succesvolle opdracht horen een aantal (beproefde) uitgangspunten:

Transformeren doe je samen

Samen kunnen
we het
  • Aansluiten bij lokale initiatieven en deze versterken wanneer nodig;
  • Samenwerken met bestaande (in)formele partijen als basis;
  • Inzet van clientregisseurs met kennis van de Wmo en veranderen;
  • Betrokkenheid op clientniveau; kennis van individuele casuïstiek;
  • Transparantie en een kei zijn in samenwerken; transformeren doe je samen!

Samenwerkingspartijen

Lokaal zichtbaar en inzetbaar

In onze rol als hoofdaanbieder begeleiding werken we graag samen met lokale partijen. Deze samenwerking is essentieel voor het vormgeven van de transformatie opdracht. We sluiten aan bij plaatselijke initiatieven en ontwikkelen en versterken deze. Onze ervaring is dat samenwerken met lokale partijen essentieel is om mooie, waardevolle initiatieven te vertalen in passende ondersteuning. Zo combineren we de kennis en ervaring van lokale partijen met onze ervaring in het transformeren in het sociaal domein.

Resultaten hoofdaanbieder

De weg naar verandering

Verschil maken

Onze jarenlange ervaring als hoofdaanbieder begeleiding heeft een aantal zeer concrete resultaten opgeleverd:

  • Behoud van tevreden clienten en een duidelijke verschuiving naar meer zelfredzaamheid.
  • Wijkinitiatieven worden ingezet als laagdrempelige, algemene voorzieningen.
  • Significante resultaten in de afschaling van (geïndiceerde) ondersteuning.
  • Langjarige samenwerking met bestaande partijen met transformatiekracht.

Natuurlijk vertellen we graag over onze ervaringen en resultaten.

AtHomeFirst geeft als hoofdaanbieder de transformatie-opdracht onder andere vorm door de verschuiving van maatwerk-voorzieningen naar algemene voorzieningen. Hoe fijn is het wanneer inwoners in hun eigen wijk deel kunnen nemen aan activiteiten, buurtbewoners ontmoeten en hierdoor weer in hun kracht komen? Als hoofdaanbieder zijn we aanwezig in het gebied, sluiten we aan bij lokale initiatieven en ontwikkelen en versterken deze. Hiermee vinden we niet opnieuw het wiel uit, maar versterken we wat er al is. Door de inzet en versterking van buurtvoorzieningen ontwikkelen we samen algemene voorzieningen. Hier kunnen inwoners elkaar ontmoeten, houden vrijwilligers (ondersteund door een professional) een oogje in het zeil en worden activiteiten aangeboden. Zo ontwikkelen we alternatieven voor dagbesteding en individuele begeleiding, en hebben we veel aandacht voor vroegsignalering en preventie.