De Oude Bieb Lewenborg

meer

De Oude Bieb Lewenborg is dé Sociale Huiskamer van Lewenborg en draait geheel op de inzet van vrijwilligers. De Oude Bieb is gestart als bescheiden burgerinitiatief, met als voornaamste doel een plek te bieden aan mensen met een laag inkomen, waar zij een gratis kopje koffie kunnen drinken, een praatje kunnen maken of onze kringloopwinkel, de Biebshop, kunnen bezoeken. Ook kunnen zij hier deelnemen aan één van de vele activiteiten. Daarnaast werken we samen met andere wijkorganisaties en initiatieven. Zo leveren de vrijwilligers een grote bijdrage aan de leefbaarheid in de wijk Lewenborg.

AtHomeFirst stelde vier vragen aan De Oude Bieb Lewenborg.

Hoe ziet het team van de voorziening eruit?

Gemiddeld zijn er 40 vrijwilligers actief, die zich geheel belangeloos inzetten voor de wijkbewoners van Lewenborg. De vrijwilligers zorgen ervoor dat er koffie en thee wordt geschonken, bieden een luisterend oor en zorgen dat spullen worden gebracht, gehaald, schoongemaakt en gerepareerd voordat ze kunnen worden verkocht in de Biebshop. De vrijwilligers worden bijgestaan door twee betaalde krachten: één algemeen coördinator en één coördinator voor de vrijwilligers en bezoekers.

Wat maakt jullie voorziening uniek?

De Oude Bieb is een vrijwilligersorganisatie. Dit houdt in dat de vrijwilligers zeggenschap hebben over de dagelijkse gang van zaken. De meeste vrijwilligers zijn bekend met armoede, eenzaamheid en hebben tegenslagen meegemaakt. We ondersteunen vanuit die ervaring bij het invullen van formulieren, gaan mee naar b.v. de huisarts, een advocaat, hulpverleners etc. We oordelen niet, mensen mogen ongeacht hun levenspad zichzelf zijn bij De Oude Bieb.

Welke deelnemers zijn op jullie locatie goed op hun plaats?

Wij hebben diverse groepen die gebruik maken van De Oude Bieb: onze vrijwilligers, bezoekers van de huiskamer en activiteiten, klanten en wijkbewoners. We richten ons met name op mensen met een smalle beurs en weinig sociale contacten. We staan open voor alle wijkbewoners die zelfstandig kunnen komen en een redelijke mate van zelfstandigheid hebben.

Wij stellen geen eisen aan onze vrijwilligers op het gebied van werkervaring; enthousiasme en motivatie zijn belangrijker. Mensen die 1 op 1 begeleiding nodig hebben, zijn minder bij ons op hun plek.

Welke activiteiten zijn er voor deelnemers?

  • 3x per week een koffie-ochtend;
  • Maandagmiddag t/m vrijdagmiddag kringloopwinkel De Biebshop open;
  • Wekelijks: inloop atelier, De Oude Bieb koor Zin in Zingen, klaverjassen, Get Hooked (haken en breien, 2x per week);
  • Wekelijks: eetclub voor oudere alleenstaanden;
  • Maandelijks: sjoelen, bingo, creatieve middagen;
  • Maandelijks: soep en kletskoek (gratis soep en gezellig samen eten);
  • Maandelijks: buurtmaaltijd (gratis maaltijd en gezellig samen eten).